GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chúng tôi theo đuổi 3 giá trị cốt lõi

TỔ CHỨC HƯỚNG NGHIỆP QUỐC TẾ EDUTAS

SỐ 1 VỀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP
CHO HỌC SINH MUỐN ĐI DU HỌC

Edutas là tổ chức tư vấn hướng nghiệp quốc tế số 1 tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn, tham vấn và đào tạo định hướng nghề nghiệp cho học sinh muốn đi du học và gia đình. Edutas cam kết giúp học sinh tìm ra được ngành nghề phù hợp và chắc chắn không chọn sai ngành học bằng kiến thức tâm lý, hướng nghiệp hiện đại và khoa học.

SỨ MỆNH

Hướng nghiệp để các thế hệ du học sinh hạnh phúc và thành công và để giúp các gia đình đầu tư cho giáo dục đúng hướng và hiệu quả.

TẦM NHÌN

Giữ vững vị trí số 1 tại Việt Nam trong lĩnh vực Tư vấn và Giáo dục Hướng nghiệp Quốc tế cho học sinh muốn đi du học và gia đình.