Đội ngũ chuyên gia

Chuyên gia Hướng nghiệp Edutas

PGS – Phạm Mạnh Hà

Tiến sỹ Tâm lý học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội.

Lĩnh vực thế mạnh: tư vấn/ tham vấn hướng nghiệp, tư vấn phát triển nghề nghiệp, và tư vấn du học.
Lĩnh vực thế mạnh: Tư vấn/ tham vấn tâm lý, tham vấn tâm lý học đường, tư vấn hướng nghiệp sớm cho học sinh THCS
Lĩnh vực thế mạnh: Tham vấn phát triển nghề nghiệp, hướng nghiệp trong gia đình và nhà trường, hướng nghiệp thông qua trò chơi.