Tham vấn cùng Chuyên viên tư vấn Hướng nghiệp: 1.600.000 VNDTham vấn cùng Chuyên gia Hướng nghiệp/ Chuyên gia Tâm lý: 2.000.000 VND

Gói tham vấn hướng nghiệp theo phiên, với mỗi phiên dài từ 60 – 90 phút làm việc cùng chuyên viên tư vấn và giáo dục hướng nghiệp/ chuyên gia career – coach nhằm giải quyết một vấn đề cụ thể trong việc định hướng nghề nghiệp của thân chủ.

Phù hợp nhất với:

– Các bạn sinh viên/ người đi làm đang gặp vấn đề cụ thể trong định hướng nghề nghiệp

– Bố mẹ đang gặp vấn đề cụ thể trong đồng hành định hướng nghề nghiệp cùng con

Đăng ký tư vấn tại đây!

Chỉ mất 2 phút để hoàn thành biểu mẫu đăng ký - Edutas sẽ chủ động liên hệ lại cho bạn.