Quy trình Tham vấn Hướng nghiệp

Bản chất của Tham vấn Hướng nghiệp chính là một quá trình tham vấn nhằm giúp người được tham vấn hiểu rõ bản bản thân và các yếu tố liên quan, từ đó có năng lực tự đưa ra quyết định nghề nghiệp cho bản thân. 1. Tầm quan trọng của hướng nghiệp Nếu một…

Đạo đức nghề nghiệp

PGS. TS. Trần Thị Minh Đức định nghĩa “tham vấn là một quá trình tương tác giữa nhà tham vấn – người có chuyên môn và kỹ năng tham vấn, có các phẩm chất đạo đức của nghề tham vấn – với thân chủ (còn được gọi là khách hàng) – người đang có vấn…

X