Hỏi đáp hướng nghiệp

1) Edutas làm tham vấn hướng nghiệp cho các đối tượng nào? Edutas cung cấp các gói tham vấn hướng nghiệp cá nhân cho học sinh, sinh viên và cả người đi làm.   2) Tôi là phụ huynh muốn tự hướng nghiệp cho con, có cách nào không? Tổ chức Hướng nghiệp Quốc tế…

X